Inschrijven

Personalia

Adresgegevens

Akkoordverklaring


U verklaart hierbij als lid te willen worden beschouwd van de Nederlandse Sheltie Vereniging en daarmee de rechten en plichten te aanvaarden zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaald, waaronder het betalen van contributie en eenmalig entreegeld verbonden aan het lidmaatschap.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken bij uw inschrijving alleen persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in het leden administratiepakket en worden bewaard zo lang als u lid blijft van de Nederlandse Sheltie Vereniging.

Uw NAW-gegevens gebruiken wij voor het verzenden van ons gratis clubblad 'de Sheltie Shelter'. U ontvangt jaarlijks op uw e-mailadres het verzoek tot betaling van de contributie. Het telefoonnummer kunnen wij gebruiken als wij contact met u op willen nemen. Uw geboortedatum hebben wij nodig zodat wij kunnen verifiëren of u meerderjarig bent. Uw rekeningnummer gebruiken wij om uw bankbetalingen te controleren en verwerken.

U kunt te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen via het extranet. De inloggegevens en informatie hiervoor ontvangt u zodra u geaccepteerd bent als lid.